اخبار

با توجه به برگزاری هجدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری.........

باسلام واحترام-به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی می رساند؛ با توجه به برگزاری هجدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری لطفا مدارک و مستندات را به همراه فرم پرسشنامه تا آخر هفته جاری به دانشکده های مربوطه یا مستقیما به معاونت پژوهش تحویل فرمایید.

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه اساتید هیات علمی (تمام وقت و نیمه وقت)

با توجه به ضرورت تکمیل سامانه جامع پژوهش و فناوری دانشگاه توسط اعضای هیات علمی طبق بخشنامه ۷۰/۸۱۴۳۲ مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ به آگاهی می رساند در صورت عدم همکاری اعضای هیات علمی واحدهای پایلوت برای ثبت اطلاعات در سامانه یادشده اقدام های زیر برای آنها اعمال می شود: ۱- نپرداختن هرگونه جایزه تشویقی ۲- عدم تصویب طرح پژوهشی درون دانشگاهی ۳- عدم صدور مجوز شرکت در همایش های علمی داخلی و خارجی ۴- عدم بررسی پرونده برای اعطای پژوهانه و ترفیع سالانه و ارتقای مرتبه ۵- عدم صدور مجوز استفاده از فرصت مطالعاتی

ادامه مطلب