پژوهانه سال ۹۸

۰۱ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۷ کد : ۲۷۴۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۵۲۹
اعضای هیات علمی که قبلا پژوهانه دریافت داشته اند بایستی صرفا مدارک بعد از تاریخ دریافت پژوهانه قبلی خود را ضمیمه نمایند کلیه مستندات و فرم بصورت پرینت و CD تحویل گروه آموزشی گردد

فعالیت های پژوهشی برای دریافت پژوهانه سال ۱۳۹۸

لازم است عضومحترم هیات علمی فرم زیر را تکمیل،امضا و مدارک مورد نیاز برای هر فعالیت را پیوست نماید(بصور ت پرینت و CD) و از طریق دانشکده به کمیته ترفیع سالانه ارسال شود.