اطلاعیه ها

جلسه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی اراک و شرکت گداختار

جلسه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی اراک و شرکت گداختار

جلسه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی اراک و شرکت گداختار با حضور دکتر حسین کلانتری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اراک و استان مرکزی، دکتر علی حسنی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی اراک ، دکتر عزیز سلطانی مدیر مجتمع های آزمایشگاهی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی، خانم دکتر صنعتگر مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه و دکتر رامین زارع سرپرست سرای نوآوری سلامت کار برگزار شد

ادامه مطلب

راه اندازی سرای نوآوری سلامت کار

دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سفر یک روزه به استان مرکزی، در ۱۸ مرداد سال ۱۴۰۰ دو سرای نوآوری «سلامت کار» و «بازیافت و پسماند» و مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک را افتتاح کرد.

ادامه مطلب