اطلاعیه ها

درخشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در ششمین جشنواره فرهیختگان

درخشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در ششمین جشنواره فرهیختگان

در جشنواره فرهیختگان؛ از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر شد با حضور رئیس هیأت مؤسس و هیأت‌امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از برگزیدگان ششمین جشنواره فرهیختگان تقدیر شد.

ادامه مطلب

پژوهانه سال ۹۸

اعضای هیات علمی که قبلا پژوهانه دریافت داشته اند بایستی صرفا مدارک بعد از تاریخ دریافت پژوهانه قبلی خود را ضمیمه نمایند کلیه مستندات و فرم بصورت پرینت و CD تحویل گروه آموزشی گردد

ادامه مطلب