اطلاعیه ها

برای اولین بار برگزاری رویداد TEDx در اراک با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی اراک

رویدادx بطور مستقل سازماندهی شده ، تداکس که همان روحیه گسترش ایده های ارزشمند را دارا می‌باشد، برنامه ای بومی و خود سازمان یافته است که مردم را برای به اشتراک گذاشتن تجربه‌ای مشابه با تد دورهم جمع می‌کند. در یک رویداد تداکس، سخنرانی‌های زنده به همراه پخش ویدیوهای تد، جرقه‌ی تبادل نظر و ارتباطی عمیق بین افراد را بوجود می‌آورند. این رویدادهای بومی که توسط گروه‌های مستقل (از تد و از یکدیگر) برگزار می‌شوند، تحت برند تداکس نامگذاری شده‌اند، که در آن حرف اکس نشا‌‌‌ن‌دهنده‌ی رویدادی است که مستقل برگزار می‌شود. تد مجموعه راهنمایی‌های عمومی برای برگزاری این گونه از رویدادها را فراهم کرده‌ است، اما هر رویداد تداکس خود سازمان یافته است و توسط گروه خودش برگزار می‌شود. (بر اساس قوانین و قوائد مشخص.)

ادامه مطلب
برای اولین بار برگزاری رویداد TEDx در اراک با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی اراک

برای اولین بار برگزاری رویداد TEDx در اراک با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی اراک

رویدادx بطور مستقل سازماندهی شده ، تداکس که همان روحیه گسترش ایده های ارزشمند را دارا می‌باشد، برنامه ای بومی و خود سازمان یافته است که مردم را برای به اشتراک گذاشتن تجربه‌ای مشابه با تد دورهم جمع می‌کند. در یک رویداد تداکس، سخنرانی‌های زنده به همراه پخش ویدیوهای تد، جرقه‌ی تبادل نظر و ارتباطی عمیق بین افراد را بوجود می‌آورند. این رویدادهای بومی که توسط گروه‌های مستقل (از تد و از یکدیگر) برگزار می‌شوند، تحت برند تداکس نامگذاری شده‌اند، که در آن حرف اکس نشا‌‌‌ن‌دهنده‌ی رویدادی است که مستقل برگزار می‌شود. تد مجموعه راهنمایی‌های عمومی برای برگزاری این گونه از رویدادها را فراهم کرده‌ است، اما هر رویداد تداکس خود سازمان یافته است و توسط گروه خودش برگزار می‌شود. (بر اساس قوانین و قوائد مشخص.)

ادامه مطلب

قابل توجه کلیه اساتید هیات علمی (تمام وقت و نیمه وقت)

با توجه به ضرورت تکمیل سامانه جامع پژوهش و فناوری دانشگاه توسط اعضای هیات علمی طبق بخشنامه ۷۰/۸۱۴۳۲ مورخ ۹۵/۱۱/۱۰ به آگاهی می رساند در صورت عدم همکاری اعضای هیات علمی واحدهای پایلوت برای ثبت اطلاعات در سامانه یادشده اقدام های زیر برای آنها اعمال می شود: ۱- نپرداختن هرگونه جایزه تشویقی ۲- عدم تصویب طرح پژوهشی درون دانشگاهی ۳- عدم صدور مجوز شرکت در همایش های علمی داخلی و خارجی ۴- عدم بررسی پرونده برای اعطای پژوهانه و ترفیع سالانه و ارتقای مرتبه ۵- عدم صدور مجوز استفاده از فرصت مطالعاتی

ادامه مطلب

آیین نامه جدید طرحهای پژوهشی

موضوع بخشنامه تاریخ بخشنامه آیین نامه جدید طرحهای پژوهشی ۹۴/۵/۱۹ دستورالعمل تدوین گزارش نهائی طرح پژوهشی ۹۲/۱۱/۶ حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی ۳۰ دی ۱۳۹۲ بخشنامه تعهدارائه مقاله برای طرح های پژوهشی

ادامه مطلب