هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان

برگزاری هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان همزمان با هفته پژوهش و فناوری اواخر آذرماه