هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان

برگزاری هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان همزمان با هفته پژوهش و فناوری اواخر آذرماه

 

به منظور تجلیل از هجدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهشی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و جهت شرکت در هجدهمین جشنواره فرم های مربوطه را از سایت دانشگاه آزاد اسلامی اراک   (http://iau-arak.ac.ir)  دریافت و تکمیل نموده و به همراه مدارک و مستندات پژوهشی پنج سال اخیر حداکنر تا تاریخ ۹۶/۹/۱۸ به حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی اراک تحویل نمائید. 

لازم به ذکر است که پژوهشگران سایر واحدهای استان مدارک را به همان واحد خودشان تحویل دهند