معرفی معاون

علی حسنی جوشقانی   معاون پژوهش و فناوری

علی حسنی جوشقانی    معاون پژوهش و فناوری

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
کارشناسی ۱۳۷۷ مهندسی شیمی-صنایع پلیمر دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد ۱۳۸۱ مهندسی شیمی-صنایع پلیمر دانشگاه تهران
دکترای تخصصی ۱۳۹۴ مهندسی شیمی-طراحی و توسعه فرایند (نانوتکنولوژی) دانشگاه علوم مالزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمت عنوان سمت نوع استخدام نوع همکاری پایه
گروه مهندسی شیمی عضو هیات علمی رسمی آزمایشی تمام وقت 15

سوابق اجرایی

معاون دانشکده فنی مهندسی - 1399-1397

سرپرست امور دانشجویان غیر ایرانی  - 1398-1397

مدیر گروه مهندسی شیمی - 1396 تا کنون

مدیر گروه مهندسی شیمی - 1395-1392

مدیر گروه مهندسی شیمی - 1386-1384

مدیر آموزش مجتمع فنی مهندسی (قائم مقام فراهانی) - 1384-1382