معرفی معاون

معاون پژوهش و فناوری

دکتر شهاب خاقانی

وب سایت         http://faculty.iau-arak.ac.ir/sh-khaghani/fa
مقطع تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصیلی  اصلاح نباتات
             عضو هیٔت علمی استادیار پایه ۱۰
پست الکترونیکی

shahab.khaghani@gmail.com

sh-khaghani@iau-arak.ac.ir 

 

 

سوابق اجرایی

 

- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اراک   (از سال 84 تا کنون)

- معاون شعبه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان اراک (سال 86 الی 87) 

- رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اراک (از سال 87 تا کنون)          

- کارشناس مشمول جهاد کشاورزی استان مرکزی  (سال 80 الی 82)

- کارشناس آموزش دانشگاه آزاد اراک  (سال 80 الی83)

- کارشناس آزمایشگاه دانشگاه آزاد اراک  

- مدیر گروه   دکتری اصلاح نباتات

- مدیر گروه   دکتری علوم باغبانی – گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای

- مدیر گروه   دکتری علوم باغبانی – گیاهان زینتی

- مدیر گروه   کارشناسی و کارشناسی ارشد زراعت

- مدیر گروه   کارشناسی ناپیوسته تولیدات گیاهی

- دبیر اجرایی همایش ملی –تخصصی کامپیوتر در شیمی 

- دبیر شورای باشگاه پژوهشگران جوان  و نخبگان واحد اراک

- عضو شورای فرهنگی واحد اراک (نماینده اعضاء هیات علمی برادر)

- عضو کمیته علمی اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی

- عضو کمیته رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی اراک

- عضو شورای پژوهش فرهنگی واحد اراک

- عضو شورای پژوهش و فناوری  واحد اراک

- عضو کمیته خدمات علمی ، پژوهشی دانشگاه در استان مرکزی

- عضو شورای متنوع سازی منابع درآمدی دانشگاه

- عضو شورای گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

-عضو کمیته داوری دومین جشنواره اختراعات کوهرنگ

- عضو هیات رئیسه پنل فون و فلور اولین همایش ملی مقابله با بیابان زدایی

- عضو کمیته علمی همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

- دبیر کمیته تدوین آئین نامه طرح های مشترک باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

- دبیر کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان مرکزی

- عضو کمیته علمی اولین همایش ملی توسعه و زیست بوم پایدار

سوابق علمی 

عنوان مقاله نویسندگان محل انتشار سال انتشار نوع نشریه
Microwave-Assisted Chemical Preparation of ZnO Nanoparticles and Its Application on the Improving Grain Yield, Quantity and Quality of Safflower (Carthamus Tinctorius L. S. Khaghani , J. Saffari Journal of Nano Structures 2016 نمایه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Preparation of Polyvinyl Acetate (PVAc) and PVAc–Ag–Fe3O4 Composite Nanofibers by Electro-spinning Method Davood Ghanbari, Masoud Salavati-Niasari , Shahab Khaghani, Farshad Beshkar Journal of Cluster Science 2016 نمایه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Magnetic and photo-catalyst Fe3O4–Ag nanocomposite: green Shahab Khaghani1 J Mater Sci: Mater Electron 2016 نمایه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Genetic analysis of common bean agronomic traits in stress and non-stress conditions Shahab Khaghani*, Mohammad Reza Bihamta, Seyed Davood Hosseini, Sayed Abolghasem Mohammadi and Farokh Darvish African Journal of Agricultural Research 2012 نمایه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Phytohormonal and Polyamines Changes of three Red Bean (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes as Affected by Tripartite Symbiosis with Mycorrhiza and Rhizobium Milad Safapour, Mohammad Reza Ardakani, Shahab Khaghani, Maryam Teymoori, Hasti Sadat Hezaveh, Saeed Mafakheri Archives Des Sciences 2012 نمایه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
The Influence of Mycorrhizal Fungi and Rhizobium Bacteria on Nutrient Uptake and Phytohormonal Fluctuations of Three Red Been (Phaseolus vulgaris L.) Genotypes Milad Safapour, Mohammad Reza Ardakani, Shahab Khaghani, Maryam Teymoori, Hasti Sadat Hezaveh Archives Des Sciences 2012 نمایه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Fruit reproductive, yield and quality characteristics of two apple cultivars on M9 and MM106 rootstock in Abhar region of Iran Javad SHAKOURI, Zeinab HAMZEHE, Shahab KHAGHANI, Saeed MAHDELOIE Aliakbar HEIDARI Archives Des Sciences 2012 نمایه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Comparison analysis of Genetic diversity of White, Red and Chiti Bean ShahabKhaghani, ShohrehKhaghani, Roxana Moogouei Archives Des Sciences 2012 نمایه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Response of Yield and Yield Components of Three Red Bean (Phaseolus vulgaris L.)Genotypes to Co-Inoculation with Glomus intraradices and Rhizobium phaseoli Milad Safapour, Mohammadreza Ardakani, Shahab Khaghani American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci 2011 نمایه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
The Effect of Gamma Irradiation on the Adult Stage of Confused Flour Beetle, Tribolium confusum Duval. S. Khaghani, R.V. Shoushtari, H.R. Zolfagharieh, S. Khaghani and F. Rahim Journal of Botany 6(2): 157-160 2010 نمایه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Effect of evelation on quanitity of tymol and carvacrol in Thymus daenensis and Thymus kotschyanus ecotypsin three natural growing regions of Markazi province Ahmad Reza Golparvar, Shahab khaghani RESEACH ON CROPS, Vol. 11, No. 2 2010 نمایه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
Study of Qualitative and Quantitative Traits in Red Bean in Non-Stress and Drought Conditions Khaghani, S., M.R. Bihamta, F. Rahim and S. Khaghani Asian Journal of Plant Sciences 7(6): 563-568 2008 نمایه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
بررسی باقی مانده آفتکش فنپروپاترین در خیار گلخانه ای بهاره رفیعی، سهراب ایمانی، محمد علیمرادی، هادی شفیعی، شهاب خاقانی، سید رضا باستان فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی 1389 نمایه شده در ISI (WOS-SCOPUS-MEDLINE)
بررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی محمد علی مشیدی،شهاب خاقانی، شهره خاقانی، سپیده رحمتی، فاطمه رجائی یافته های نوین کشاورزی 1389 دارای رتبه علمی پژوهشی
بررسی آماری اثرات تنش آبیاری بر صفات فنولوژی و زراعی میلاد صفاپور، شهاب خاقانی، محسن امیرآبادی، مریم تیموری و محمد کاظم بزیان یافته های نوین کشاورزی 1389 دارای رتبه علمی پژوهشی
بررسی روند ایجاد مرگ و میر توسط دز موثر 50 درصد اشعه گاما در روزهای متوالی روی حشرات کامل مسن و جوان شپشه قرمز آرد شهره خاقانی، حمید رضا ذوالفقاریه، شهاب خاقانی و محمد بابایی مجله علوم زیستی 1389 دارای رتبه علمی پژوهشی
بررسی اثر پرتوی گاما روی حشرات کامل سوسک شپشه آرد (Tribolium castaneum) و اسید های آمینه ضروری آرد گندم در شرایط آزمایشگاهی شهره خاقانی، حسین الهیاری، حمید رضا ذوالفقاریه، شهاب خاقانی، شیرین میرمحمدی، آزیتا علاسوند زراسوند مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی 1389 دارای رتبه علمی پژوهشی
بررسی اثر پرتوی گاما روی حشرات کامل سوسک شپشه آرد (Tribolium castaneum) و اسید های آمینه ضروری آرد گندم در شرایط آزمایشگاهی شهره خاقانی، حسین الهیاری، حمید رضا ذوالفقاریه، شهاب خاقانی، شیرین میرمحمدی، آزیتا علاسوند زراسوند مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی 1389 دارای رتبه علمی پژوهشی
تعیین کارایی میکوریزا و ازتوباکتر تحت تاثیر سطوح مختلف فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس704 در اراک محسن امیر آبادی، محمد رضا اردکانی، فرهاد رجالی، محسن برجی و شهاب خاقانی مجله علوم کشاورزی ایران 1388 دارای رتبه علمی پژوهشی
مقایسه عملکرد روغن و برخی صفات زراعی ارقام بهاره گلرنگ پیش سرمایی شده با ارقام پاییزه محمد میرزاخانی، شهاب خاقانی و امیر حسن امیدی مجله علوم گیاهی گرگان 1388 دارای رتبه علمی پژوهشی
بررسی کارایی برخی علفکش های جدید در مدیریت علفهای هرز ذرت اسکندر زند، حمید مدنی، محمد علی باغستانی، جهانفر دانشیان و شهاب خاقانی زراعت و اصلاح نباتات ایران 1388 دارای رتبه علمی پژوهشی
مقایسه صفات کمی و کیفی لوبیای سفید و قرمز در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی شهاب خاقانی ، محمدرضا بی همتا ، مهدی چنگیزی ، حمیدرضا دری ، شهره خاقانی ،ابوالفضل بختیاری ، میلاد صفاپور فصلنامه تنش های محیطی در علوم گیاهی 1388 دارای رتبه علمی پژوهشی
ارزیابی و مطالعه صفات کمی و کیفی در لوبیای سفید شهاب خاقانی، محمد رضا بی همتا، مهدی چنگیزی، شهره خاقانی و محمد علی مشیدی مجله علوم گیاهی 1387 دارای رتبه علمی پژوهشی
بررسی اثر پرتو گاما روی مرحله شفیرگی (Col. : Tenebrionidae) Hbst. Tribolium castaneum در شرایط آزمایشگاهی شهره خاقانی، حمید رضا ذوالفقاریه، شهاب خاقانی و محمدعلی مشیدی مجله علوم زیستی 1387 دارای رتبه علمی پژوهشی
برهمکنش فسفر و تراکم گیاه بر روی وابستگی مایکوریزایی گیاه شبدر برسیم(Trifolium . alexanderinum L) سحر اخوان، شهاب خاقانی و حبیب ا.. نادیان مجله علوم زیستی 1387 دارای رتبه علمی پژوهشی
ارزیابی و مطالعه صفات کمی و کیفی در لوبیای سفید شهاب خاقانی، محمد رضا بی همتا، مهدی چنگیزی، شهره خاقانی و محمد علی مشیدی مجله علوم گیاهی 1387 دارای رتبه علمی پژوهشی
ارزیابی و مطالعه صفات کمی و کیفی در لوبیای قرمز و چیتی شهاب خاقانی، محمد رضا قنادها، مهدی چنگیزی، حمید رضا دری و محمد علی مشیدی مجله علوم کشاورزی 1386 دارای رتبه علمی پژوهشی
بررسی اجزای عملکرد باقلا از طریق تجزیه علیت مهدی چنگیزی و شهاب خاقانی زراعت و اصلاح نباتات ایران 1385 دارای رتبه علمی پژوهشی
استفاده از اشعه گاما جهت شپشه آرد بعنوان یک روش سازگار با محیط زیست شهره خاقانی، شهاب خاقانی و محمدعلی مشیدی مجله گیاهپزشک و غذا 1387 دارای رتبه علمی ترویجی