بخشنامه ها

 

بخشنامه ظرفیت اساتید برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان

موضوع بخشنامه

تاریخ به روز رسانی

دستورالعمل تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصی غیر پزشکی

۲۴مهر۱۴۰۰

 

 

مقررات پژوهشی

موضوع بخشنامه

تاریخ به روز رسانی
چکیده ای از مقررات پژوهشی بر اساس آیین نامه دکتری تخصصی ۳۰ شهریور۱۴۰۰

 

بخشنامه پژوهانه

موضوع بخشنامه

شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

 

آیین نامه هاوبخشنامه های مربوط به طرحهای پژوهشی

موضوع بخشنامه

تاریخ بخشنامه

آیین نامه جدید طرحهای پژوهشی

۱۹ مرداد ۹۵

دستورالعمل تدوین گزارش نهائی طرح  پژوهشی

۶ بهمن ۹۲

حق الزحمه داوری طرح های پژوهشی

۳۰ دی ۱۳۹۲

بخشنامه تعهدارائه مقاله برای طرح های پژوهشی

۱۱ آبان ۹۲

بخشنامه حمایت ازطرح ها ،مقالات وپایان نامه

۲۱ شهریور ۹۲

اجرای بخشنامه 73-311805تعهدمجری ارائه مقاله درمجلات   ISI

۳۰ اردیبهشت ۹۲

بررسی گزارش نهایی و خروجی طرح ها

۲۵ اردیبهشت ۹۱

منشور اخلاقی

۱۴ تیر ۹۱

سخنرانی  مربوط به  ارائه نتایج طرح های پژوهشی

۳۱ خرداد ۹۱

 

آیین نامه هاوبخشنامه های تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد ودکترا)

موضوع بخشنامه

تاریخ بخشنامه

دستورالعمل به روزرسانی شرایط پیش دفاع و دفاع دانشجویان دکتری تخصصی ۳۰ شهریور۱۴۰۰
شیوه نامه دوره دکتری تخصصی Ph.D رشته های غیر پزشکی آبان ۹۶

شاخص های اعتبار سنجی مجلات (2020 Journal Metrics)             پیوست ۱         پیوست ۲

۳۰ مرداد ۱۴۰۰

بخشنامه ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد 

خرداد ۹۸

معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رساله

۲۷ آبان ۹۴

تشویق مقاله ها و آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقالات

۱ آدر ۹۳

آیین نامه پسا دکترا دانشگاه آزاد اسلامی

۲ آدر ۹۳

بخشنامه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور ازنیمسال تحصیلی  94-93

۲ مهر ۹۳

جدول حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی درسال94

۱۳۹۴

جدول حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی موسسات پژوهشی درسال93

۱۳۹۳

استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیئت علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۲۵خرداد ۹۳

آیین نامه تعدادمجازراهنمایی ومشاوره پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد, دکترای حرفه ای ورساله های دکترای تخصصی

۱۵ خرداد۹۳

بخشنامه حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

۲۵فروردین ۹۳

بخشنامه اخذ مجوز از دانشگاه مبدأ برای اعضای هیئت علمی

۱۳۹۲

چگونگی اجرای بخشنامه 325681 مورخ 92/10/22

۱۳۹۲

 

۱۳۹۲

شیوه نامه نحوه محاسبه حق‌الزحمه راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد، دکترای حرفه‌ای و رساله‌های دکترای تخصصی

۱۳۹۲

بخشنامه چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای ورساله دکتری تخصصی

۱۳۹۲

بخشنامه حق الزحمه استادان راهنما،مشاوروداورپایان نامه های کارشناسی ارشد ،دکترای حرفه ای ورساله های دکتری تخصصی

۱۳۹۲

بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج ازپایان نامه ها ورساله ها

۱۳۹۲

بخشنامه استادداورپایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای

۱۳۹۲

بخشنامه مشاور و داور ممتحن (خارجی)پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

۱۳۹۲

بخشنامه ارسال یک نسخه ازپایان نامه های دانشجویان وطلاب وگزارش نهایی طرح های پژوهشی به مرکزاسنادوکتابخانه ملی ایران

۱۳۹۲

نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها

۱۳۹۲

عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر

۱۳۹۲

 

 

 

فرمها و بخشنامه های مربوط به دکتری پژوهش محور

موضع بخشنامه

تاریخ بخشنامه

متمم بخشنامه 64276 مورخ 2/7/1394 دکتری پژوهش محور

۸ آذر ۱۳۹۴

متمم بخشنامه 64176 مورخ 2/7/94 دکتری تخصصی پژوهش محور

۲۶ آبان ۱۳۹۴

قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی  دکتری تخصصی پژوهش محور

۱۷ دی ۹۳

اجرای آیین نامه دوره دکتری پژوهش محور

۲۸ خرداد ۹۳

آیین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهش محور ( با آزمون و بدون آزمون )

۱۰ اردیبهشت ۹۳

فرم درخواست دکتری پژوهش محور

 

 

آیین نامه ها وبخشنامه های انتشارکتاب ومجلات

موضع بخشنامه

تاریخ بخشنامه

امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۹۴

بخشنامه نحوه اختصاص اعتبار تشویقی، پژوهانه و پرداخت حق الزحمه  مسئولان و هزینه های مجلات

۱۳۹۴

فهرست نشریه های بی اعتبار و نحوه تشویق مقالات

۱۳۹۴

شیوه نامه انتشار کتابهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامی- قسمت اول

۱۳۹۳

شیوه نامه انتشار کتابهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامی- قسمت  دوم

۱۳۹۳

تمدید قرارداددانشگاه آزاد اسلامی و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)

۱۳۹۳

بخشنامه برگزاری بیست ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۲

بخشنامه استفاده ازتجهیزات سازمان چاپ وانتشارات دانشگاه

۱۳۹۲

بخشنامه چاپ وارسال منظم نشریات علمی

۱۳۹۲

بخشنامه درخصوص ابلاغ لیست مجلات علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور

۱۳۹۲

بخشنامه ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم تحقیقات وفناوری

۱۳۹۲

بخشنامه درخصوص ابلاغ آیین نامه جدیدارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی گروه پزشکی به پیوست لیست مجلات علمی پژوهشی علوم پژشکی کشور

۱۳۹۲

بخشنامه اعلام فهرست نشریات

۱۳۹۲

بخشنامه شیوه نامه تشکیل شورای سیاستگذاری ونظارت سازمان چاپ وانتشارات

۱۳۹۲

نظارت مسئولین واحد ها برچاپ منظم مجلات

۱۳۹۱

استانداردسازی مجلات

۱۳۹۱

ممنوعیت شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانسهای بین المللی به صورت پوستر

۱۳۹۱

آیین نامه جدید تعیین اعتبار نشریات علمی کشورمصوب 8 بهمن ماه  1390

۱۳۹۰

اطلاعیه انتشار نشریه بصورت الکترونیکی

۱۳۹۱

بخشنامه اخذ رتبه  مجله از وزارت علوم ، تحقیقات و وزارت بهداشت و درمان

۱۳۸۹

آیین نامه نمایه سازی استنادی نشریات معتبر علمی در ISC

۱۳۸۷

آئین نامه تشویق کتاب

۱۳۸۶

آئین نامه حق الزحمه تالیف -ترجمه و داوری کتاب

۱۳۸۶

حق الزحمه داوری مقالات غیرفارسی

۱۳۸۶

حق الزحمه داوری مقالات

۱۳۸۶

طرح توجیهی درخواست انتشار مجله

-

اساسنامه مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

-

 


آیین نامه فرصت مطالعاتی

آیین نامه جدید فرصت مطالعاتی

۱۹ مرداد ۹۵

بخشنامه فرصت مطالعاتی

۱ مهر ۹۶

 

آیین نامه هاوبخشنامه های تشویقی مقالات و شرکت درکنفرانسها

موضوع بخشنامه

تاریخ بخشنامه

آیین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی 

۱۹ مرداد ۹۵

متمم آیین نامه  تشویق مقالات

۱ آذر ۹۵

آیین نامه  شرکت اعضای هیئت علمی در همایشهای  بین المللی معتبر خارجی

۱۳۹۳

شیوه نامه اعطای پژوهانه

۱۳۹۳

متمم بخشنامه شماره 87/352676مورخ 92/10/22 شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاداسلامی

۱۳۹۳

بخشنامه به روزرسانی فهرست نشریات نامعتبر

۱۳۹۲

بخشنامه حذف حداقل انتظارات ازاعضای هیات علمی درتشویق مقالات علمی

۱۳۹۲

کنفرانسهای داخلی

۱۳۸۹

آئین نامه کرسی های نظریه پردازی

۱۳۸۹