افتخارات و مدالهای اعضای باشگاه واحد اراک

افتخارات بین المللی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 

پرگل کلانتری

مدال طلا مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو- 2005

pk.jpg

مدال نقره مسابقات ابتکارات واختراعات آلمان2005

ابوالفضل خسروی

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2006

akh.jpg

سمانه ملاقاسمی

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2006

sm.jpg

مدال طلا مسابقات زنان جهان کره-2008

محسن مطیعی

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2006

mmt.jpg

مدال برنز مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2006

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2007

محمد فراهانی

مدال برنز مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2006

mf.jpg

محمد گودرزی

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2007

mg.jpg

سهیل رکنی دیلمی

مدال برنز مسابقات ابتکارات و اختراعات آلمان2007

sr.jpg

مدال برنز مسابقات اختراعات مالزی-2007

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2008

مهدی تنباکوئی کاشانی

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2008

mt.jpg

مهدی مغفوری

مدال نقره مسابقات ابتکارات و اختراعات ژنو-2008

mmg.jpg

علیرضا رهبرپور

مدال طلا مسابقات اختراعات مالزی-2009

ar.jpg

سحر مکاری

مدال نقره چهارمین مسابقات اختراعات کویت 2011

smk.jpg