کتابخانه ها

معرفی اجمالی کتابخانه­ ها

هسته اصلی کتابخانه مرکزی دانشگاه در سال 1366 با مساحت 1635 متر مربع با نام کتابخانه شیخ آقابزرگ تهرانی شکل گرفت. کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از کتابخانه­های بزرگ دانشگاهی محسوب می­شود که مجموعه‌ای غنی و گسترده از منابع گوناگون در زمینه‌های مختلف علوم و فنون را در برمی‌گیرد. این مجموعه با گردآوری آثار مربوط به رشته­ های درسی موجود در دانشگاه برحسب نیازهای علمی و آموزشی جامعه دانشگاهی به وجود آمده و به امر پژوهش و ارائه خدمات می‌پردازد. هم­اکنون کتابخانه ­های دانشگاه با مجموع 100106 جلد کتاب و 12107 جلد پایان­نامه در سرویس خدمات دهی می­باشد.

با گسترش فضای دانشگاه و افزوده شدن رشته­های درسی و نیاز اطلاعاتی جامعه علمی دانشگاهی و تجمیع کلیه دانشکده­ها در مجتمع شهرک دانشگاهی امیرکبیر منابع موجود به ساختمان شماره 14 این مجتمع منتقل گردید و از اول مهرماه 1394 در حال انجام کلیه خدمات کتابخانه­ های به مراجعه­ کنندگان می­باشد.

همچنین قابل ذکر است در سال 1393 با افزوده شدن معاونت علوم­ پزشکی در چارت سازمانی دانشگاه و تأسیس دانشکده ­ی علوم پزشکی، کتابخانه ه­ای مستقل برای این دانشکده نیز با فضای 131 متر مربع و تعداد 8000 جلد کتاب تأسیس شده که به به جامعه دانشگاهی علوم­ پزشکی خدمات ارائه می­دهد.

 کتابخانه