معرفی اداره پشتیبانی و خدمات آزمایشگاهها و کارگاهها

اداره پشتیبانی و خدمات آزمایشگاهها و کارگاهها

 

بعنوان یکی از زیر بخشهای حوزه معاونت پژوهش و فناوری عهده دار ارائه خدمات فنی در دروس عملی به دانشجویان وهمچنین در اختیارنهادن امکانات آزمایشگاهها و کارگاهها جهت پروژه های تحقیقاتی استادان و دانشجویان می باشد. این واحد دانشگاهی در زمینه های علمی متفاوتی دارای آزمایشگاه و کارگاه به شرح زیر می باشد: مجموعه آزمایشگاهها و کارگاههای شیمی، فیزیک، میکروبیولوژی، مهندسی شیمی، مکانیک، عمران، برق والکترونیک، نساجی، معماری، علوم پزشکی، کشاورزی، لابراتوارهای زبان خارجه، کارگاه کتابداری، روزنامه نگاری، روانشناسی و هنر.