انجمن های علمی و باشگاه پژوهشگران

فراخوان طرح های پژوهشی زمستان 99

باشگاه پژوهشگران جوان با هدف شناسایی، پرورش و رشد استعدادهای درخشان جوانان ایران اسلامی در زمینه های مختلف علمی و فراهم آوردن محیطی که جوانان مستعد و علاقمند به امور پژوهشی بتوانند در آن به کنکاش علمی پرداخته و خلاقیت ها و نو آوری های خود را شکوفا سازند در آذر ماه ۱۳۷۷ در دانشگاه آزاد اسلامی اراک تاسیس شد. دفتر باشگاه پژوهشگران جوان واحد اراک به دلیل توانایی بالا و فعالیت خوب در زمینه ی جذب اعضا و هدایت و پرورش دانشجویان نخبه و نیز توسعه کارگاهی و تحقیقاتی جهت اعضا باشگاه پس از شش سال فعالیت در سال ۱۳۸۲ به شعبه باشگاه در منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی تبدیل و عهده دار پرورش و هدایت دانشجویان نخبه در سطح واحدهای دانشگاهی این منطقه شد. باشگاه واحد اراک در حال حاضر حد.د 180 عضو عادی و پژوهشگر و 9 عضو استعداد درخشان دارد.